PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Nockplåt

Med MeraTaks breda sortiment av nockplåt  är det möjligt att välja passande nock till ert objekt. Samtliga nockar kan naturligtvis anpassas till andra taklutningar och mått.

Nock NP1-140 är en standard vinkelnock och ett vanligt alternativ till mindre takytor.

NP1-195 är den vanligast förekommande nocken och passar de flesta byggnader.

NP1-240 passar till större tak.

NP1-290 väljs vid stora takytor och lägre taklutning, eller om andra faktorer gör att en stor nock behövs.

Ryggnock-165 markerar nocklinjen och underlättar montaget framför allt i kombination med en nockbräda.

NE-140 nocken är framtagen främst för Estelle och pannplåt. Den förhöjda nocken har ett vackert utseende och designen på infästningsflänsarna gör att montage buetter undvikes. NE-140 passar till lite mindre takytor.

NE-198 nocken är framtagen främst för Estelle och pannplåt. Den förhöjda nocken har ett vackert utseende och designen på infästningsflänsarna gör att montage buetter undvikes. NE-198 passar till de flesta takytor.

Rundad nock Pannplåt är utvecklad för att lägga en ytterligare touch på utseendet vid val av pannplåt.

Rundad nock pannplåt, fasonkant som ytterligare ett steg till traditionellt intryck, där fasonkanten manuellt klipps efter pannplåtens profilform. Detta moment utföres på byggplatsen, tänk på att synkronisera båda sidor av nocklinjen.

Nockpanna

Ventilerad nock monteras med spärrande c-profil och tätband.

Pulpetnock KR1

Pulpetnock KR-2

Pulpetnock PN-140/90

Pulpetnock PN-195/125

Pulpetnock PNE 140/90

Pulpetnock PNE 140/125

Pulpetnock PNE 198/90

Pulpetnock PNE 198/125

Nock NP1-140 måttskiss .......................................................................................................................

Nock NP1-195 måttskiss .........................................................................................

NP-240 måttskiss .............................................................................

NP1-290 måttskiss ..............................................................................................

Ryggnock-165 måttskiss ..................................................................................... .................................................................................

NE-140 måttskiss ................................................... ................................................................................ ............................................................................... ...............................................................................

NE-198 måttskiss ........................................................... ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

Rundad nockplåt-Pannplåt måttskiss........................................................................................ .......................................................................................... ..........................................................................................

Rundad nock för Pannplåt med fason kant, måttskiss ..................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ...................................................................................................

Nockpanna måttskiss

Ventileradnock måttskiss

Pulpetnock KR-1 måttskiss

Pulpetnock KR-2 måttskiss

Pulpetnock PN-140/90 måttskiss

Pulpetnock PN-195/125 måttskiss

Pulpetnock PNE-140/90 måttskiss

Pulpetnock PNE-140/125 måttskiss

Pulpetnock PNE-198/90 måttskiss

Pulpetnock PNE-198/125 måttskiss