PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Greencoat / SSAB

Vi har valt GreenCoat som premiumprodukt för våra takprodukter. Det är en beläggning som har väldig bra egenskaper. SSAB har utomhustestat GreenCoat i kraftigt utsatta miljöer under en 10 årsperiod med mycket bra resultat.

GreenCoat har samma struktur och glans som Mera Nova. Vi lagerför idag svart 015, tegelröd 742 samt mörkröd 418.

Prelaq GreenCoat – en hållbar utveckling

Prelaq GreenCoat är den enda kromatfria produkten utvecklad för nordiska förhållanden. GreenCoat är ett patenterat koncept för organisk ytbeläggning. En betydande del av konventionella lösningsmedel har ersatts av ett förnybart, reaktivt lösningsmedel vilket framställs av naturliga oljor, exempelvis rapsmetylester, RME.

Finessen med ett reaktivt lösningsmedel som RME, är att det fungerar som lösningsmedel under tillverkning, applicering och tills färgen kommer in i härdningsugnen.

Väl där, så byter RME roll från att vara lösningsmedel till att vara en permanent färgkomponent och reagerar med polyesterbindemedlet istället för att förångas som ett konventionellt lösningsmedel. På så sätt utgör en del av RME-molekylen en del av det färdiga färgskiktet.

Konceptet medför en rad fördelar i hela kedjan från färgtillverkare till slutlig användning av den bandlackerade produkten. Ur arbetsmiljösynpunkt så innebär användning av RME en minskning av irriterande och illaluktande lösningsmedel.

Alkylestrar av växtoljor är också effektiva lösningsmedel vilket ibland medför att en mindre mängd RME räcker för att erhålla rätt viskositet. Dessutom så förbättras färgskitets mekaniska tålighet samt förmågan att motstå väder och vind eftersom det är möjligt att använda en annan typ av polyesterbindemedel.

Ur miljösynpunkt så är GreenCoat fördelaktigt eftersom den reaktiva spädaren framställs från förnybara råvaror. Istället för att förbrännas så integreras en del av den reaktiva spädaren i färgfilmen vilket innebär en mindre transport av oreaktiva lösningsmedel. Sammantaget leder detta till en mindre belasting av koldioxid på vår atmosfär.

Räkna på ditt tak

Läs mer