Svenska Deutsch
PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Mera System Plåt AB som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till.

Mera System Plåt AB är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund.

Mera System Plåt AB tar in följande uppgifter om dig: namn- och adressuppgifter, övriga kontaktuppgifter och personnummer vid kreditbedömning.

Personuppgifterna används för att kunna ge god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Mera System Plåt AB ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Mera System Plåt AB ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Mera System Plåt AB, men kan lämnas ut till andra företag som vi samarbetar med inom EU- och EES-området, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter skriftlig, muntlig eller digital ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används av oss för direktmarknadsföring.

Har du eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter lämnar du dessa till Datainspektionen,

www.datainspektionen.se

KONTAKTUPPGIFTER

ADRESS

Mera System Plåt AB

Industrigatan 4

231 70 Anderslöv

Sweden

TELEFON & E-POST

Telefon: +46-(0)410-20530

Telefax: +46-(0)410-21166

E-post: info@remove-this.merasystem.remove-this.se

ÖPPETTIDER

Må-fr 08.00–17.00

Lunch stängt 12.00-12.45

Utleverans till 16.00

Nyfiken på priser? Räkna på ditt tak

Här kan du själv räkna på detta genom att välja bland våra produkter och tillval.