PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Kondensskydd

Dripstop kondensskydd.

I de fall där det finns risk för kondens och droppbildning på plåtens undersida kan det vara nödvändigt med en beläggning som binder upp fukten tillfälligt – ett så kallat kondensskydd.

Merataks kondensskydd Dripstopp är en kraftig polyesterfiltbeläggning, som limmas på plåtens baksida med ett starkt kautschuklim. Den förhindrar dropp och minskar risken för fukt- eller vattenskador genom att lagra fukten. När temperaturen stiger igen avdunstar fukten och ventileras ut ur konstruktionen.

Rummet eller utrymmet under taket bör vara väl ventilerat så att den absorberade fukten kan avdunsta från Dripstop beläggningen. (Övermättnad medför att kondensvatten droppar från beläggningen)

Filtens kraftiga tjocklek ger även en värmeisolerande effekt. Dripstop dämpar även buller som uppstår vid regn och hagel.

Exempel på användningsområden:

 • Oisolerade byggnader som lagerhallar, maskinhallar och ekonomibyggnader.
 • Hangarer, skärmtak.
 • Kalla tak på bostadshus.
 • Garage, sportarenor.
 • Välventilerade byggnader för djurhållning.

Lantor kondensskydd.

Till pannplåt appliceras Lantors CondensStop CS 25122 som kondensskydd.

För mer information om produkten se bifogat datablad.

Teknisk spec

Dripstop

Maximal absorptionsförmåga:
Varierar mellan 600 – 1000 g/m² beroende på taklutning.

Övrigt:
Beläggningen är brandklassad enligt A2-s1,d0 (EN13501-1) och är bakteriebeständig, även en viss värmeisolerande effekt uppnås genom filtens kraftiga tjocklek.

Vid extremt hög luftfuktighet och stora mängder tillförd luft, finns risk för övermättnad.

Montering

Dripstop

Hantering

 • Takplåtarna lossas med truck eller motsvarande utrustning, alla lyft bör ske under skyddsboarden.
 • Vid lossning på annat sätt ska Dripstopytan skyddas från slitage.
 • Takplåtarna förvaras torrt, skyddas från kontaminering och mekaniska skador.

Installation
Takplåt med Dripstop monteras i princip på samma sätt som andra takplåtar. Det är dock viktigt att notera följande, för att säkerställa funktionen av Dripstop:

 • Vid takfot och ändöverlapp kan vatten sugas upp av beläggningen och transporteras upp längs plåtens baksida. Försegla ytan närmast klippkanten genom att stryka en klarlack (vattenbaserad Acryltyp) på de nedre 10-15 cm.
 • Produkten är avmaskad längs hela sidoöverlappet för att säkerställa att ingen fukttransport kan uppstå. Om takplåt valts utan k-rilla är det viktigt att kontrollera monteringsordningen. Vid felaktig montering blir det avmaskade överlappet synligt och kondensbenäget.
 • Takplåten får inte monteras så att Dripstop kommer i direkt kontakt med andra fuktavgivande material. 
 • Rummet eller utrymmet under taket bör vara väl ventilerat så att den absorberade fukten kan avdunsta från Dripstop. Vid hantering och installation bör man för att undvika skador handskas varsamt med produkten. Använd rena handskar för att undvika nersmutsning av beläggningen. Gå inte påDripstop eftersom det kan orsaka estetiskt störande fotspår.

Kommentarer

 • MTP 21, 35 och 46 levereras som standard med en ändavmaskning om 10 cm. Avmaskad kortsida monteras vid takfot och ändöverlapp.
 • Vid normalt montage behövs inga andra skyddsbehandlingar.
 • MTP 30 tillverkas med kontinuerlig beläggning av Dripstop. Det är rekommenderat att skyddslackera plåten vid takfot och ändöverlapp enligt ovan beskrivning. 
 • Tvättning kan utföras genom att lågtrycksspola Dripstop med kallt vatten, vid behov tillsätts ett milt handdiskmedel i koncentration om 1:100.

Nyfiken på priser? Räkna på ditt tak

Här kan du själv räkna på detta genom att välja bland våra produkter och tillval.