PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Väggplåt MVP 21

Vår populäraste och mest priseffektiva väggplåt. MVP 21 har den traditionellt sett vanligaste panelliknande profilen. Den kan användas till de flesta typer av väggar, från inklädnad av gavelspetsar till stora ekonomibyggnader.

Normalt levereras MVP 21 i 0.5 mm tjocklek. För inomhusbeklädnad är 0.4 mm tjocklek ett vanligt val, ofta kombineras 0.4 mm till innertak med 0.5 mm för väggarna. 0.4 mm tjocklek är också ett ekonomialternativ för utomhusbruk.

Teknisk spec

Tjocklek: 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7 och 0.75 mm

Täckbredd: 1035 mm

Profilhöjd: 18 mm

Längder: MVP 21 levereras i längder upp till 8 m(0.4 mm tjocklek max 5 m), vid längder över 6 m krävs minimum 20 plåtar per beställning. Detta för att undvika transport och hanteringsskador.

Täckande bredd:
Täckandebredd per väggyta beräknas med antal plåtar x 1035 mm + 55 mm. Beställ dock med lite marginal, det är enkelt hänt att man komprimerar plattorna vid montaget, vilket resulterar i en mindre täckbredd.

Övrigt:
0.5 mm Nordic  vit 010,  grön 858, mörkröd 418 finns med och utan perforering

Kulörer

Nordic
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
Printed
0.5
SSAB GC Crown BT
0.5
SSAB GC MICA BT
0.6
Stål Aluminiumzink
0.6

Montering

  • MVP 21 skruvas med minst följande minimi infästning.
  • Ändupplag och ändöverlapp skruvas med 1 skruv i varannan profilbotten. Mellanupplag skruvas med 1 skruv i var tredje profilbotten och på båda sidor om sidoöverlappet.
  • Sidoöverlapp skruvas vid behov, oftast endast vid regelavstånd över 1.2 m.
  • Beräkna att det går åt 6-7 skruv/m², lägg även till extra skruvar för all beslagning. Vid förskruvning i varannan profilbotten så åtgår 5 skruv per plåt och upplag.
  • LP-skruven med låg, rundad skruvskalle är ett snyggt alternativ till den vanliga 8 mm sexkantsskallen.
  • Skruva de yttersta plåtarna mot hörnen tätare, då vindkrafterna är högre i detta området.
  • Ändöverlappning är 100 mm.

Nyfiken på priser? Räkna på ditt tak

Här kan du själv räkna på detta genom att välja bland våra produkter och tillval.