PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Väggplåt MVP 30V

MVP 30V är en variant på vår populära industriprofil MVP 30, men med en snygg V-skålning som förstärker kontrasterna och och framhäver fasaden. Även denna produkt är ett bra alternativ för ekonomibyggnader inom lantbruket.

Finns med flera beläggningar och kulörer. Normalt levereras MVP 30V i 0.5 mm tjocklek. För större regelavstånd finns 0.6 mm i de vanligaste kulörerna.

Teknisk spec

Tjocklek: 0.5, 0.6, 0.7 och 0.75 mm

Täckbredd: 1000 mm

Profilhöjd: 30 mm

Längder: 0.2–12 m
Längder upp till 10 m, vid längder över 6 m krävs minimum 20 väggplåtar per beställning. Detta för att undvika transport och hanteringsskador.

Täckande bredd:
Täckandebredd per väggyta beräknas med antal plåtar x 1000 mm + 60 mm. Beställ dock med lite marginal, det är enkelt hänt att man komprimerar plattorna vid montaget, vilket resulterar i en mindre täckbredd.

Kulörer

Nordic
0.5
0.6
0.7
0.75
Printed
0.5
SSAB GC Crown BT
0.5
SSAB GC MICA BT
0.6
Stål Aluminiumzink
0.6

Montering

  • MVP 30V skruvas med minst följande minimi infästning.
  • Ändupplag och ändöverlapp skruvas med 1 skruv i varje profilbotten. Mellanupplag skruvas med 1 skruv i varannan profilbotten och på båda sidor om sidoöverlappet.
  • Sidoöverlapp skruvas vid behov, oftast endast vid regelavstånd över 1.2 m.
  • Beräkna att det går åt 5-6 skruv/m², lägg även till extra skruvar för all beslagning. Vid förskruvning i varannan profilbotten så åtgår 4 skruv per plåt och upplag.
  • LP-skruven med låg, rundad skruvskalle är ett snyggt alternativ till den vanliga 8 mm sexkantsskallen.
  • Skruva de yttersta plåtarna mot hörnen tätare, då vindkrafterna är högre i detta området.
  • Ändöverlappning är 100 mm.

Nyfiken på priser? Räkna på ditt tak

Här kan du själv räkna på detta genom att välja bland våra produkter och tillval.