PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV

Takplåt MTP 21

Det är inte förutan att MTP 21 är vårt populäraste plåttak. Funktion och nytta i förhållande till pris är svårslagen. Dessutom är MTP 21 är en väl beprövad takplåt som har bevisat sitt värde många gånger om. Många nöjda kunder kan vittna om detta.

MTP 21 har en kraftig kapillärbrytande rilla och kantvikt överlappsida, allt för bästa monteringsresultat och funktion. Takplåt MTP 21 används till en mängd olika byggnadstyper, alltifrån förråd till stora hallar. Produkten finns i flera tjocklekar och med flera beläggningar.

Teknisk spec

Tjocklek: 0.4, 0.5, 0.6 och 0.7 mm

Totalmått: 1070 mm

Täckbredd: 1035 mm

Profilhöjd: 18 mm

Längder: 
Längder upp till 10 m(0.4 mm tjocklek max 6 m), vid längder över 6 m krävs minimum 20 plåtar per beställning. Detta för att undvika transport och hanteringsskador.

Täckande bredd: 
Täckande bredd per tak beräknas med antal plåtar x 1035 mm + 55 mm. Beställ dock med lite marginal, det är enkelt hänt att man komprimerar plattorna vid montaget, vilket resulterar i en mindre täckbredd.

Riktvärde för val av plåttjocklek:
0.4 mm bör endast väljas för tak i låga snözoner.
0.5 mm är gåbar och kan monteras i de flesta snözonerna med 0.9 m regelavstånd.    
0.6 - 0.7 mm är gåbar och kan monteras i de flesta snözoner med 1.2 m regelavstånd.  

Kulörer

Nordic
0.5
0.6
0.7
0.75
SSAB GC Crown BT
0.5
0.6
SSAB GC MICA BT
0.6
Stål Aluminiumzink
0.6

Montering

  • MTP 21 skruvas med minst följande minimi infästning
  • Ändupplag och ändöverlapp skruvas med 1 skruv i varannan profilbotten. Mellanupplag skruvas med 1 skruv i var tredje profilbotten och på båda sidor om sidoöverlappet.
  • Sidoöverlapp skruvas med max c/c 500 mm, tätare vid lägre lutning.
  • Beräkna att det går åt 6-7 skruv/m2 samt 2 skruv per löpmeter sidoöverlapp, lägg även till extra skruvar för all beslagning. Vid förskruvning i varannan profilbotten så åtgår 5 skruv per plåt och upplag.
  • Skruva de yttersta plåtarna mot gavlarna tätare, då vindkrafterna är högre i detta området. 

Nyfiken på priser? Räkna på ditt tak

Här kan du själv räkna på detta genom att välja bland våra produkter och tillval.